top of page
  • Zdjęcie autoraJulia

Czy jesteś gotowa by zanurzyć się w świecie harmonii i samorealizacji? Post po angielsku i po Polsku

Zaktualizowano: 18 lis 2023

To our surprise, the era of over-development and consumerism has separated us from the dearest needs of our hearts.

Just looking into this heart is a spiritual practice that is essential to achieving happiness.

Each of us came to this world to be the best expression of ourselves.Long years of spiritual practice have taught me how to lead a life of harmony.

I would love to broaden your curiosity and help you develop positive habits that will show you how to achieve a balance of body, mind, and soul.

Achieving this balance will also prove to be an incredibly useful tool in discovering yourself and thus falling in love with yourself again.I firmly believe that you have the gift to share with the world. If you've been thinking about it for a long time, what could it be? I will tell you a secret: Living a life in harmony with yourself results in ancient knowledge and awakening of a wonderful instinct that will lead you on the path to happiness through the use of your talents.


Excited? Motivated?


It stands to reason!


Get on the self-realization ship, I promise it will be an exciting journey that you have been waiting for for a very long time.


A blog is written in two languages: English and Polish. Please click on the ''Posts in English'' - category to find all posts in that language. As long as I am working on the posts' translations, if you wish me to translate any post in particular, please contact me and let me know :).
Czy jesteś gotowy aby zanurzyć się w świecie harmonii i samorealizacji?


Ku naszemu zaskoczeniu era nad-rozwoju oraz konsumpcjonizmu oddaliła nas od najgorętszych potrzeb naszych serc.

Samo zaglądanie w to serce jest praktyką duchową, niezbędną w osiąganiu szczęścia.

Każdy z nas przyszedł na ten świat aby być najlepszą ekspresją samego siebie.


Długie lata praktyk duchowych nauczyły mnie jak prowadzić życie przepełnione harmonią.

Pragnę poszerzyć Waszą ciekawość oraz pomóc Wam wykształcić pozytywne nawyki, które to wskażą Wam jak osiągnąć balans ciała, umysłu i Waszej duszy.

Osiąganie owego balansu okaże się również niesamowicie przydatnym narzędziem w odkrywaniu samego siebie a co za tym idzie zakochaniu się w sobie na nowo.


Głęboką wierzę, że posiadasz dar do podzielenia się ze światem. Jeśli od długiego już czasu zachodzisz w głowę cóż to takiego może być? Zdradzę Ci sekret: Prowadzenie życia w zgodzie z samym sobą owocuje pradawną wiedzą i obudzeniem cudownego instynktu, który prowadzić Cię będzie ku drodze do szczęścia poprzez używanie Twoich talentów.


Podekscytowana/y? Zmotywowany/a?


Ma się rozumieć!


Wsiadaj na statek samo-realizacji, obiecuję, że będzie to eksytująca podróż, na którą bardzo długo czekałeś.


Blog jest pisany w dwóch językach Polskim i Angielskim. Posty są posegregowane kategoriami w tych językach. Mimo, że pracuję nad tłumaczeniami, możesz się ze mną skontaktować, jeśli chciałabyś/chciałbyś abym przetłumaczyła wybrany post. Miłego czytania :)128 wyświetleń2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 Comments


mummys.struggle.abroad
Mar 10, 2021

I'm hoping to find balance one

Like

camertonigiacomo
Mar 07, 2021

I would definitely would like to find out what my gift is.

Like
bottom of page